top of page
主頁: Instagram

9 種食物提升運動表現

夏天將至,又有多啲運動嘅機會,今次我哋分享一下有咩素食食物可以提升運動表現啦!

類風濕性關節炎食咩好?

研究指出,高熱量、多紅肉和鹽分等飲食習慣,與炎症增加有關,所以病人應嘗試減少進食有關食物。

食素容易生腎結石嗎?

雖然暫時未有直接關於素食與腎結石的研究,但大部分其他研究也顯示,素食者患有腎結石的風險其實比非素食者為低;而且有大型研究更指出風險低約31%。

素食有助紓緩濕疹嗎?

即使暫時尚未有足夠研究證實素食與濕疹之間的關係,但似乎素食對紓緩濕疹該有一定幫助。

食素無蛋白質?

相信好多人一開始食素都有呢個擔心,但其實植物性食物入面都有蛋白質㗎!

痛風患者可以吃素嗎?

很多研究顯示,含高嘌呤的植物性食物並不會增加痛風發作的風險。這可能是因為這些食物同時含有較豐富的維他命C及纖維等,有助身體排走尿酸。

吃素怎樣吃得健康?

吃素都需要遵守「三低一高」健康飲食原則,即低脂、低鹽、低糖和高纖維,不偏食,才會吃得健康。

主頁: Blog2
主頁: Contact
bottom of page